Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 11. december 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanen Aarhus – Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 11. DECEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på Hans Geigers Vej 1, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 700, 707 og 821.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers og omfatter de ejendommen, der er opført i arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 475, 509, 516, 696, 697, 701 og 820.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers og omfatter de ejendommen, der er opført i arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 483, 502, 504, 512, 526, 527, 528, 530, 572, 699, 822, 858,1115, 1138 og 1139.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.55 ved ejendommen Sivsangervej 2, 8220 Brabrand og omfatter de ejendommen, der er opført i arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 41, 45 og 46.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.40 ved ejendommen Gjellerupvej 106, 8220 Brabrand og omfatter de ejendommen, der er opført i arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 38 og 39.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.40 ved Scandic Hotel, Rytoften 3, 8210 Aarhus og omfatter de ejendommen, der er opført i arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 34, 36, 37, 40, 42, 47, 49, 474, 698, 1113, 1131 og 1140.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 13. november 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Hovedbiblioteket Dokk1 i Aarhus og hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 24. oktober 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk