Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 12. og 13. januar 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 12. JANUAR 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Dyssehøjvej 18, 8220 Brabrand og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 125, 126, 127, 130, 138, 1063, 1067, 1068, 1069 og 1070.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Rætebølvej 21, 8220 Brabrand og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 132, 147, 149, 150, 151, 969, 1037, 1039 og 1065.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Lyngbygårdsvej 63, 8381 Tilst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 153, 154, 159 og 160.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 108, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129 og 131.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 13. JANUAR 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Mundelstrupvej 7, 8381 Tilst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179 og 831.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 140, 141, 144, 146, 148, 158, 180, 878, 961, 983, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1064, 1066 og 1071.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 133, 134, 135, 136, 137, 139, 152, 161, 164 og 187.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 15. december 2020 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 4. december 202

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk