Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 15. juni 2021

 

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 15. JUNI 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Møllevej 19, Grundfør, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 262, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 1075, 1079 og 1082.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Møllevangen 22, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 271, 273, 274, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288 og 1080.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Egernvej 5, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 og 270.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Tjørnevej 10, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 250, 251, 252, 253, 254, 255 og 1076.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Nørregade 18A, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 837, 838, 1077, 1078 og 1081.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.15 ud for ejendommen Søndergade 28, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 1073 og 1074.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatning forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 18. maj 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Favrskov Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. Det bemærkes i den forbindelse, at ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 6. maj 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk