Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 15. og 16. januar 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 15. JANUAR 2019

Forretningen begynder kl. 9.15 ud for ejendommen beliggende Ørrildvej 48, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 737, 744, 746, 767, 769, 770, 771, 773, 774, 869, 887, 899 og 900.

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen beliggende Ørrildvej 50, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 743, 751, 758, 760, 762, 763, 890, 895 og 902.

Forretningen fortsætter kl. 14.00 på Fårup Kro, Jernbanegade 2, 8990 Fårup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 726, 740, 745, 747, 749, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 761, 764, 765, 768, 777, 827, 866, 867, 868, 891, 892, 893, 894 og 901.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

ONSDAG DEN 16. JANUAR 2019

Forretningen begynder kl. 9.15 ud for ejendommen beliggende Fjordvang 16, 8940 Randers SV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 597, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 609, 610, 824, 862 og 882.

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen beliggende Fuglsangsvej 13, 8940 Randers SV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 576, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 og 595.

Forretningen fortsætter kl. 13.15 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 579, 586, 594, 596, 598, 599, 606, 607, 608, 897, 898, 903, 904, 905, 906 og 907.

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen beliggende Skovbrynet 8, 8870 Langå og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 536, 546, 548, 550, 551, 554, 568, 569, 570, 571 og 908.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

***************

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 18. december 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Randers Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 10. december 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk