Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 15. og 16. september 2020

 

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen beliggende Brushøjvej 42, Søften, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 192, 193, 197, 198, 200, 202, 878, 879 og 1009.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen beliggende Engdalsvej 12, Søften, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 194, 196, 199, 204 og 1019.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen beliggende Engdalsvej 8, Søften, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 205, 206, 210, 212, 215 og 833.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen beliggende Mølballe 1, Søften, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 203, 207, 208, 211, 213 og 1010.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen beliggende Damsbrovej 7, Norring, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 214, 216, 217, 218, 1011, 1020 og 1021.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.45 ud for ejendommen beliggende Bølvadsvej 1, Norring, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 1012 og 1013.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 16. SEPTEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen beliggende Skovvej 13, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 195, 238, 239, 240 og 286.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen beliggende Hadstenvej 8, Laurbjerg, 8870 Langå og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 374, 421, 422, 424, 433, 461, 462 og 925.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ved broen ved kommunevej Vesteralle (bro nr. 20968), Laurbjerg, 8870 Langå og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 463, 464, 465, 466, 854, 855, 1018, 1023 og 1024.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ved broen ved kommunevej Vesteralle (bro nr. 20968), Laurbjerg, 8870 Langå og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 209, 446, 458, 459, 467, 468, 470, 834 og 836.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 18. august 2020 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune og hos Borgerservice i Favrskov Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 6. august 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk