Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 17. og 18. september 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2019

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Lyngbygårdsvej 54, 8381 Tilst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 117, 142, 155, 156, 957, 959 og 969.

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på den nordlige side af jernbanen, hvor den private fællesvej, Geding Søvej, drejer ned mod ejendommen Geding Søvej 21, 8381 Tilst, og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 181, 183, 184, 186, 188, 968.

Forretningen fortsætter kl. 12.30 på den nordlige side af jernbanen, hvor den private fællesvej, Geding Søvej, drejer ned mod ejendommen Geding Søvej 21, 8381 Tilst, og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 182, 871, 956, 960, 964, 965, 966, 967 og 972.

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Tovhøjvej 16, 8381 Tilst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 191, 872, 873 og 963.

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ud for ejendommen Tovhøjvej 16, 8381 Tilst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 185, 189, 190, 961, 962, 970, 971, 973, 974 og 975.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i denne forbindelse opstå ventetid.

ONSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2019

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Skovvej 13, 8382 Hinnerup og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 238.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet.

***************

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelse nr. 4 og ekspropriationsplanen vil fra og med den 20. august 2019 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C. Fortegnelse nr. 5 og ekspropriationsplanen vil fra og med den 21. august 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Favrskov Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. august 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk