Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 18. maj 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

MANDAG DEN 18. MAJ 2020

Forretningen begynder i tidsrummet mellem kl. 9.00 og kl. 10.30 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 163, 166, 167, 169 og 171.

Forretningen fortsætter i tidsrummet mellem kl. 10.30 og kl. 11.30 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 165, 168, 170, og 986.

Forretningen fortsætter i tidsrummet mellem kl. 11.45 og kl. 12.45 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 103, 105, 106 og 107.

Forretningen fortsætter i tidsrummet mellem kl. 12.45 og kl. 13.30 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 99, 100, 101 og 102.

Forretningen fortsætter i tidsrummet mellem kl. 14.45 og kl. 15.30 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 88, 89 og 988.

Forretningen fortsætter i tidsrummet mellem kl. 15.30 og kl. 16.15 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 91, 96, 97 og 830.

Forretningen fortsætter i tidsrummet mellem kl. 16.15 og kl. 17.15 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 48, 98, 104, 178, 832, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 987, 989, 990 og 991.

***************

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål forventes færdigbehandlet på stedet.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 20. april 2020 være fremlagt til gennemsyn – eventuelt elektronisk – på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

På grund af denne ekstraordinære situation bemærkes det, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Ændringerne vil i givet fald fremgå af kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 14. april 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk