Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 26. og 27. januar 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 26. JANUAR 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.45 ud for ejendommen Tinghøjvej 118, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 727, 728, 732, 739 og 1062.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Bjerregrav Stationsvej 57, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 731, 734, 736, 738, 742, 750, 784, 864 og 865.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Viborgvej 238, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 697, 702, 703, 705 og 706.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.15 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 656, 730, 733, 777, 778 og 1060.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 779, 780, 781, 782, 783 og 1061.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.45 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 785, 788, 789, 790, 792 og 793.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 27. JANUAR 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Gammel Randersvej 26, 8990 Fårup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 787, 791, 804 og 812.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Kirkevej 30, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 717, 719, 721, 722, 723 og 724.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 794, 795, 798, 799, 800 og 801.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 802, 803, 805, 809 og 1059.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 808, 811, 813, 870, 1054, 1055, 1056, 1057 og 1058.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 29. december 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 16. december 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk