Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 29. september 2020

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på p-pladsen ud for Gartnervænget 8, 8990 Fårup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 786, 810, 828, 997, 998 og 1051.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på p-pladsen ud for Gartnervænget 8, 8990 Fårup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 796, 806, 814, 996, 999 og 1007.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ud for ejendommen Viborgvej 94, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 634, 646, 647, 648, 649, 655 og 718.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Jernbanegade 23, 8900 Randers C og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 638, 639, 640, 641, 644, 924 og 926.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 14.30 ud for Hvidmøllevej 5, 8900 Randers C og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 632, 635, 636, 637, 643, 645, 650, 651, 653, 654, 896, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 921, 923, 927, 928, 955, 992, 993, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1022, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032 og 1050.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål forventes færdigbehandlet på stedet.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 1. september 2020 være fremlagt til gennemsyn – eventuelt elektronisk – hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 17. august 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk