Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 30. september 2020

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 30. SEPTEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen beliggende Lyngbygårdsvej 65, Yderup, 8381 Tilst og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenummer 162.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles så vidt muligt på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen beliggende Åbyvej 145, 8230 Åbyhøj og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 19 og 21.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommene og færdigbehandles så vidt muligt på stedet.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 2. september 2020 være fremlagt til gennemsyn – eventuelt elektronisk – på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 17. august 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk