Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 31. august 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 31. AUGUST 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.15 ud for ejendommen Sønderalle 2A, Laurbjerg, 8870 Langå og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 435, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 460, 850, 852, 853, 912, 1090, 1091, 1093 og 1095.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 10.00 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 433, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 911 og 1094.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Hadstenvej 22, Lerbjerg, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 413, 414, 415, 416, 417, 419, 846, 847 og 1097.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Haraldslundvej 3A, Grundfør, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 201, 289, 290, 291, 292, 293, 294 og 295.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen Hårvad 2, Tåstrup, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 296, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 839, 840, 1089 og 1098.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.45 ud for ejendommen Kollerupvej 2A, Kollerup, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 307, 309, 1014, 1015, 1016, 1017 og 1092.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i denne forbindelse forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 3. august 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Favrskov Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. De bedes selv orientere Dem om eventuelle restriktioner, der er gældende for mødestedet.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 21. juli 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk