Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 31. august 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 31. AUGUST 2022

 

Forretningen begynder kl. 9.15 ved Favrskov Spildevand A/S’ ejendom på Vissingvej ved Holkjærvej, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 310, 374, 392, 402 og 1129.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Kirkevej 51, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 382, 385, 386 og 845.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Kirkevej 45, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 338, 354, 359, 375 og 380.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ud for ejendommen Østergade 14, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 312, 313, 323, 326 og 844.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 i Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 324, 325, 328, 331, 333, 335, 349, 350, 352, 356, 361, 378 og 843.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 i Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 311, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 332, 841, 842, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127 og 1128.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 3. august 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Favrskov Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 27. juni 2022

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk              post@kommissarius.dk