Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 5. oktober 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 5. OKTOBER 2021

 

Forretningen begynder kl. 10.00 i Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 400, 401, 403, 408, 409, 410, 411, 412 og 435.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 i Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 337, 358, 388, 392, 394, 395, 396, 398 og 399.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.15 i Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 393, 397, 404, 405, 407, 420, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 434, 849, 1099, 1100, 1101, 1102 og 1103.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. En eventuel besigtigelse af de berørte arealer aftales under mødet.

 

Møde om erstatning forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og
brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 7. september 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Favrskov Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. De bedes selv orientere Dem om eventuelle restriktioner, der er gældende for mødestedet.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 26. august 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk