Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 6. september, 2022

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Fuglsangvej 1, 8220 Brabrand og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 77, 79, 81, 83, 86, 87, 92, 94, 95, 109 og 110.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Brabrand Skovvej 12, 8220 Brabrand og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 53, 59, 62, 70 og 72.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ud for ejendommen Louisevej 31, 8220 Brabrand og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 2, 5, 19, 21, 28, 34 og 44.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 43, 57, 60, 65, 67, 74, 84, 90, 93, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 1114, 1116, 1118, 1119, 1130 og 1131.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23 og 25.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 9. august 2022 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. juli 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk