Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 7. april 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 7. APRIL 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Parkvej 62, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 686, 687, 689, 690, 691, 692 og 693.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Oust Møllevej 21, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 652, 677, 685, 688, 694, 695, 885, 886, 1052 og 1053.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Kobbersmedevej 31, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 og 665.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen Kobbersmedevej 31, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672 og 673.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ud for ejendommen Kobbersmedevej 31, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 674, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682 og 683.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatning forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 10. marts 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 24. februar 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk