Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 8. juni 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 8. JUNI 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.15 ud for ejendommen beliggende Vestergade 12, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 383, 389, 390 og 391.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 334, 336, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348 og 351.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 på Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 353, 355, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 og 369.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 på Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 317, 342, 370, 371, 373, 376, 377, 379, 381, 387, 818, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 og 1088.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatning forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 11. maj 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Favrskov Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. Det bemærkes i den forbindelse, at ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 29. april 2021

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk