Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 8. og 9. februar 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 8. FEBRUAR 2022

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Fælledvej 4, 8870 Langå og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 495, 496, 497, 501, 503 og 858.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Stationsvej 48, Stevnstrup, 8870 Langå og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 552, 553, 555, 556 og 859.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 474, 475, 480, 484, 485, 486, 487, 488, 489 og 490.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 507, 509, 511, 514, 519, 525, 532, 534, 537 og 539.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 483, 502, 504, 505, 522, 526, 529, 533, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 549, 1104, 1105, 1106, 1107 og 1109.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.45 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 860, 861 og 1111.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 9. FEBRUAR 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ud for ejendommen Vibevej 20, 8870 Langå og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 506, 508, 510 og 513.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Rypevej 3, 8870 Langå og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 515, 516, 518, 520, 521, 523 og 524.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Randersvej 50E, 8870 Langå og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 512 og 531.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 11. januar 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. De bedes selv orientere Dem om eventuelle restriktioner, der er gældende for mødestedet.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. januar 2022

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk