Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 9. marts 2021

 

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 9. MARTS 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Kallehavevej 4, 8940 Randers SV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 575, 577, 580, 581, 582, 583, 584 og 585.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Kærgade 88A, 8940 Randers SV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 578, 611, 612, 614 og 995.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ud for ejendommen Kærly 2, 8940 Randers SV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620 og 621.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ud for ejendommen Stampemøllevej 13, 8940 Randers SV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 623, 624, 625 og 626.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ud for ejendommen Bojesvej 11, 8940 Randers SV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 627, 628, 629 og 977.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.15 ud for ejendommen Bojesvej 27, 8940 Randers SV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 622, 630, 631, 633, 863, 976, 994 og 1072.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatning forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 9. februar 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 29. januar 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk