Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretningen den 27. november 2018

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 27. NOVEMBER 2018

Forretningen begynder kl. 14.00 ud for ejendommen Svejstrupvej 109, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 473, 476, 573, 707, 709, 710, 712, 714 og 819.

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ud for ejendommen Svejstrupvej 110, 8920 Randers NV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 711, 713, 715 og 716.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet færdigbehandles på stedet.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 30. oktober 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Randers Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 22. oktober 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk