Elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg – Lunderskov, besigtigelsesforretning den 3. og 4. december 2013

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på elektrificering af banestrækningen fra Esbjerg til Lunderskov indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 3. DECEMBER 2013

DELSTRÆKNING KM 0.000 – 8.750:

Forretningen begynder kl. 8.15 i Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, Vejen, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra km 0.000 ved Lunderskov Station og til km 8.750, hvor Kongeåvej krydser banen.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

DELSTRÆKNING KM 8.750 – 16.000:

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.30 i Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, Vejen, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra km 8.750, hvor Kongeåvej krydser banen, frem til km 16.000.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 4. DECEMBER 2013

DELSTRÆKNING KM 16.000 – 21.600:

Forretningen begynder kl. 8.15 i Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, Vejen, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra km 16.000 ved Korsagervej, til km 21.600, hvor Tingvej krydser banen.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

DELSTRÆKNING KM 21.600 – KM 29.100:

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.30 i Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, Vejen, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra km 21.600, hvor Tingvej krydser banen, til km 29.100, hvor Fællesvirkevej krydser jernbanen.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en se­nere lejlighed.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 5. november 2013 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune og hos Borgerservice i Vejen Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 28. oktober 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk