Elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg – Lunderskov, ekspropriationsforretning den 13. og 14. maj 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen fra Esbjerg til Lunderskov vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 13. MAJ 2014

Forretningen begynder kl. 12.45 ved Estrupvej 25 og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenummer 2.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved Horskærvej 1 og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00, hvor Horskærvej og Stationsvej krydser, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 37 og 38.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 16.00, hvor Horskærvej og Rovedvej krydser, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 3, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 33, 34, 35 og 36.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 14. MAJ 2014

 

Forretningen begynder kl. 8.30, hvor Estrupvej krydser jernbanen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 18, 19 og 23.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.15 ved Industrivej Vest ved jernbanen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 39.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 15. april 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Vejen Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 9. april 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk