Elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg – Lunderskov, ekspropriationsforretning den 25. og 26. marts 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen fra Esbjerg til Lunderskov vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Pilevej 1, 6705 Esbjerg Ø og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 155.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.00 på ejendommen Pilevej 2, 6705 Esbjerg Ø og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 156.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.00 på ejendommen Storegade 165, 6705 Esbjerg Ø og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 73.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 14.30 på ejendommen Annesmindevej 4, 6690 Gørding og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 154.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommene og færdigbehandles på stedet.

 

TORSDAG DEN 26. MARTS 2015

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Horskærvej 3, 6600 Vejen og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 11.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 9.45 på ejendommen Nagbølvej 91, 6640 Lunderskov og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 151.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.45 på ejendommen Nagbølvej 85, 6640 Lunderskov og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 152.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 11.45 på ejendommen Nagbølvej 93, 6640 Lunderskov og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 150.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommene og færdigbehandles på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelserne vil fra og med den 25. februar 2015 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune og hos Borgerservice i Esbjerg Kommune og Vejen Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 18. februar 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk