Elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg – Lunderskov, ekspropriationsforretning den 26. og 27. maj 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen fra Esbjerg til Lunderskov vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

MANDAG DEN 26. MAJ 2014

Forretningen begynder kl. 10.00 på det sted, hvor Krogsgårdsvej føres over jernbanen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 og 67.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 umiddelbart syd for ejendommen Veldbækvej 48, Esbjerg Ø og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 68, 69 og 70.

Herefter fortsætter forretningen kl. 14.00 på det sted, hvor Bendiksensvej føres over jernbanen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 45, 46, 47, 51 og 56.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 14.45 på det sted, hvor Bendiksensvej føres over jernbanen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 48, 49, 50, 52, 53, 54 og 55.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 17.00 på Brovangen 5, Esbjerg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84 og 85.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014

Forretningen starter kl. 8.30 på p-pladsen ved Jerne Idrætsforening, Fasanvej 2A, Esbjerg Ø og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 71, 72, 73, 74, 75, 78 og 79.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 10.30 syd for indkørslen til ejendommen Rovedvej 1, Vejen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120 og 121.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 13.15 på gruspladsen foran maskinhuset til ejendommen Kærvej 4, Vejen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 og 118.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 14.15 på gruspladsen foran maskinhuset til ejendommen Kærvej 4, Vejen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 og 103.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

***************

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere.

 

Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 28. april 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Esbjerg Kommune og Vejen Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 22. april 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk