Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 29. juni 2021