Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 29. juni 2021

 

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 29. JUNI 2021

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 352, 372, 380, 404, 411, 434, 435, 435A, AF435A – lejemål 1, AF435A – lejemål 2, AF435A – lejemål 3, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 639 og 645.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en indendørs præsentation af projektet, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 1. juni 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. Det bemærkes i den forbindelse, at ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.

 

Endelig henledes opmærksomheden på, at Munkebjerg Hotel ved ankomst stiller krav om fremvisning af gyldigt coronapas eller negativ coronatest, som maksimalt må være 72 timer gammel, fra testen er foretaget.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 19. maj 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk