Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelsesforretning den 28. oktober 2020

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 28. OKTOBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 11.00 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 27.207 til st. 29.326 samt fra st. 32.019 til st. 36.670.

 

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 30. september 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 21. september 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk             post@kommissarius.dk