Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelsesforretning den 29. juni 2021

 

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 29. JUNI 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende st. 13.130 (brosted ved Toftumvej). De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 1. juni 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. Det bemærkes i den forbindelse, at ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.

 

Endelig henledes opmærksomheden på, at Munkebjerg Hotel ved ankomst stiller krav om fremvisning af gyldigt coronapas eller negativ coronatest, som maksimalt må være 72 timer gammel, fra testen er foretaget.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 19. maj 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk