Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelsesforretning den 4. februar 2021

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TORSDAG DEN 4. FEBRUAR 2021

 

Forretningen begynder kl. 13.00 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen st. 26.750 (bro nr. 20596 Østerbrogade).

 

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 7. januar 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af Covid-19.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 21. december 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk       post@kommissarius.dk