Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelsesforretningen den 17. august 2021