Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelsesforretningen den 28. oktober 2020