Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelsesforretningen den 29. juni 2021