Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelsesforretningen den 4. februar 2021