Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, ekspropriationsforretning den 22. og 23. februar 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Toftumvej 3, 7080 Børkop og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 124, 157, 161, 163, 165, 170, 172, 175, 213, 646, 1001, 1002, 1003 og 1006.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Toftumvej 17, 7080 Børkop og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 167, 169, 171, 173, 180, 181, 183, 188, 199, 202 og 204.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Sellerup Vangvej 115, 7080 Børkop og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 192, 200, 212, 215, 217 og 218.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ud for ejendommen Stationsvej 79, 7080 Børkop og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 211, 219, 225, 226, 227, 229, 231, 635 og 1004.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

ONSDAG DEN 23. FEBRUAR 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 1, 90, 150, 159, 162, 164, 166, 177, 178, 179, 182, 185, 187, 190, 197, 198, 207, 630, 632, 633, 634 og 1005.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 205, 208, 209, 210, 214, 216, 220, 221, 222, 224, 228, 230 og 626.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

**********

 

På møderne vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen færdigbehandles på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 25. januar 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 17. januar 2022

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk