Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, ekspropriationsforretning den 25. maj 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 25. MAJ 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på ejendommen Ulbækhusvej 45, 7120 Vejle Øst og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 615.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved krydsningen mellem Ulbækhusvej og jernbanen, 7120 Vejle Øst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 598, 601, 603, 607, 614 og 643.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ud for ejendommen Ulbækhusvej 55, 7120 Vejle Øst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 609, 612, 613, 616 og 617.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ved krydsningen mellem Skibsholtvej og jernbanen, 7120 Vejle Øst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 608, 618, 620, 624, 625 og 627.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.30 ved krydsningen mellem Skibsholtvej og jernbanen, 7120 Vejle Øst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 604, 606, 610, 611, 622, 637, 638, 644 og 1000.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 27. april 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. Det bemærkes i den forbindelse, at ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 13. april 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk           post@kommissarius.dk