Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, ekspropriationsforretning den 27. og 28. februar 2024

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanen Fredericia – Vejle vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 2024

 

Forretningen begynder kl. 09.30 ud for ejendommen Djævlekløftvej 17, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 274 og 276.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen Ibæk Strandvej 208A, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 275, 277, 278 og 280.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Ibæk Strandvej 192, 7100 Vejle og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenummer 291.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ud for ejendommen Navervej 8, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 270, 272 og 273.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Navervej 11, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 264 og 267.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ud for ejendommen Ibæk Strandvej 290, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 257, 258, 260 og 261.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 28. FEBRUAR 2024

 

Forretningen begynder kl. 08.30 ud for ejendommen Ravnsbækvej 8, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 240, 243, 245, 247, 248, 250, 251 og 252.

 

Forretningen fortsætter kl. 09.40 ud for ejendommen Ibækvej 193, 7100 Vejle og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenummer 244.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen Ibækvej 141, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 253, 256, 259, 269 og 271.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.20 ud for ejendommen Djævlekløftvej 6A, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 279 og 288.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 233, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 246, 249, 254, 255, 262, 263, 265, 266, 268, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 295 og 648.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil senest den 30. januar 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 16. januar 2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Banedanmarks Fortegnelse nr. 10