Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, ekspropriationsforretning den 4. februar 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 4. FEBRUAR 2021

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 191, 195, 196, 295, 300, 349, 350, 640, 641 og 642.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 7. januar 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af Covid-19.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 21. december 2020

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk           post@kommissarius.dk