Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, ekspropriationsforretning den 5. oktober 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 5. OKTOBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Ulvedalen 11, 7120 Vejle Øst og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 523, 525, 533, 535, 536, 538 og 541.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 358, 370, 476, 518, 519, 520, 521, 522, 526, 527, 528, 540 og 553.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 529, 530, 531, 532, 534, 537, 539, 542, 543, 544, 545, 547, 549 og 551.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 og 565.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 7. september 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 25. august 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk