Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, besigtigelsesforretning den 1., 8. og 9. oktober 2019

BESIGTIGELSE

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning som følger:

HEDENSTED KOMMUNE

TIRSDAG DEN 1. OKTOBER 2019

Delstrækning st. 36.225 – 41.380

Forretningen begynder kl. 9.30 på Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 36.225, hvor Vejle Kommune grænser op til Hedensted Kommune, og til st. 41.380, hvor kommunevejen Hovedvejen krydser jernbanen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Delstrækning st. 41.380 – 49.450

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.30 på Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 41.380, hvor kommunevejen Hovedvejen krydser jernbanen, og til st. 49.450, hvor Hedensted Kommune grænser op til Horsens Kommune. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

HORSENS KOMMUNE

TIRSDAG DEN 8. OKTOBER 2019

Delstrækning st. 49.450 – 56.050

Forretningen begynder kl. 9.30 på Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 49.450, hvor Hedensted Kommune grænser op til Horsens Kommune og til st. 56.050, hvor kommunevejen Ringvejen krydser jernbanen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Delstrækning st. 56.050 – 63.840

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.30 på Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 56.050, hvor kommunevejen Ringvejen krydser jernbanen, og til st. 63.840, hvor kommunevejen Kannerupvej krydser jernbanen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

ONSDAG DEN 9. OKTOBER 2019

Delstrækning st. 63.840 – 75.465

Forretningen begynder kl. 9.00 på Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 63.840, hvor kommunevejen Kannerupvej krydser jernbanen, og til st. 75.465, hvor Horsens Kommune grænser op til Skanderborg Kommune. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

***************

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 3. september 2019 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune og hos Borgerservice i Horsens Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 26. august 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk