Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 1. og 2. juni 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 1. JUNI 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.45 ud for ejendommen Lundgårdevej 11, 8732 Hovedgård og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 442, 497 og 545.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Frydsvej 3, 8732 Hovedgård og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 487, 489, 491, 492, 493, 495 og 496.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Bleldvej 29, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 405, 406, 408, 412, 413, 417 og 418.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Bleldvej 29, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 345, 401, 407, 409, 410, 411, 415, 416, 494, 537 og 538.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 2. JUNI 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Broen 2, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 158, 163, 525, 526 og 527.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Broen 2, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 170, 172, 173, 174 og 528.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Broen 4, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 160, 161, 164, 169, 165 og 168.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ud for ejendommen Broen 4, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 32, 153, 159, 162, 166, 167, 171, 175, 177, 529, 539, 540 og 544.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelse nr. 22 og ekspropriationsplanen vil fra og med den 4. maj 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune. Fortegnelse nr. 23 og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 5. maj 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Hedensted Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. Det bemærkes i den forbindelse, at ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 22. april 2021

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk