Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 15. januar 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 15. JANUAR 2020

Forretningen begynder kl. 9.30 på ejendommen Ndr. Stationsvej 22, 8721 Daugård og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 17.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på ejendommen Ndr. Stationsvej 36, 8721 Daugård og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 29.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommene og færdigbehandles på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på ejendommen Ndr. Stationsvej 28, 8721 Daugård og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 23.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på ejendommen Ndr. Stationsvej 30, 8721 Daugård og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 24.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommene og færdigbehandles på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på ejendommen Ndr. Stationsvej 32, 8721 Daugård og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 26.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommene og færdigbehandles på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 15.30 på ejendommen Løsningvej 33, 8722 Hedensted og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 110 og AF110.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

***************

Ovennævnte fortegnelser er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 18. december 2019 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 9. december 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk