Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 17. december 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 17. DECEMBER 2019

Forretningen begynder kl. 11.30 på ejendommen Hanstedvej 58, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 375.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

Ovennævnte fortegnelse er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 19. november 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 11. november 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk