Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 24. november 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 24. NOVEMBER 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Lykkegårdsvej 9, Eriknauer, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 26 under løbenumrene 195, 196 og 197.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 på Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 26 under løbenumrene 178, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 553, 554 og 555.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Grumstrupvej 20, 8732 Hovedgård og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 413, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 512, 521, 522, 532 og 552.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelse nr. 25 og ekspropriationsplaner vil fra og med den 27. oktober 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune og hos Borgerservice i Skanderborg Kommune. Fortegnelse nr. 26 og ekspropriationsplaner vil fra og med den 27. oktober 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Hedensted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 14. oktober 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk