Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 28. september 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Hotel OPUS, Egebjergvej 1, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 24 under løbenumrene 317, 318, 319, 320, 321, 322, 329, 499, 501, 509 og 511.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 på Hotel OPUS, Egebjergvej 1, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 24 under løbenumrene 272, 273, 275, 280, 281, 283, 287, 290, 311, 313, 314 og 315.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Viborgvej 33, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 24 under løbenumrene 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 276, 277, 278, 279, 282, 285, 286, 288, 291, 294, 316, 323, 324, 325, 500, 508, 546, 547, 548, 549, 550 og 551.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Lundgårdevej 16, 8732 Hovedgård og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 24 under løbenumrene 502, 503, 504, 506 og 510.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Lundgårdevej 20, 8732 Hovedgård og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 24 under løbenumrene 505, 507 og 536.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 31. august 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune og hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 23. august 2021

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk