Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 31. maj og 1. juni 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 31. MAJ 2022

 

Forretningen begynder kl. 14.00 ud for ejendommen Rævebjergvej 2, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 162, 166, 167, 170, 172, 528 og 529.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 1. JUNI 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ud for ejendommen Hedensted Skovvej 28, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 28 under løbenumrene 5, 10, 34, 35, 36, 39, 41, 44 og 530.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen Daugårdvej 9, 8721 Daugård og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 28 under løbenumrene 33, 37, 38, 40, 45 og 562.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Ndr. Stationsvej 12, 8721 Daugård og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 28 under løbenumrene 11, 12, 13, 14 og 15.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 28 under løbenumrene 1, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 18 og 19.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 på Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 28 under løbenumrene 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 46, 47, 48, 51 og 563.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 3. maj 2022 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 22. april 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2