Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 4. marts 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 4. MARTS 2020

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen beliggende Ndr. Stationsvej 24, 8721 Daugård og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenummer 20.

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen beliggende Ndr. Stationsvej 26, 8721 Daugård og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 22.

Forretningen fortsætter kl. 12.45 ud for ejendommen beliggende Åbrinken 10, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenummer 353.

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen beliggende Hanstedvej 60, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenummer 381.

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen beliggende Serridslevvej 45, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenummer 415.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af de enkelte ejendomme og færdigbehandles på stedet.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 5. februar 2020 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune og hos Borgerservice i Horsens Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 23. januar 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk