Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 7. og 8. marts 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 7. MARTS 2022

 

Forretningen begynder kl. 13.30 på Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 27 under løbenumrene 4, 206, 208, 209, 210, 218, 219, 221, 223, 226, 227 og 229.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 14.15 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 27 under løbenumrene 220, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 547, 548, 557, 559 og 560.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 15.00 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 27 under løbenumrene 212, 222, 228, 233, 241, 254, 541, 542 og 543.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

TIRSDAG DEN 8. MARTS 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Overholm 74, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 27 under løbenumrene 199, 205, 211, 556 og 561.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for ejendommen Overholm 61, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 27 under løbenumrene 213, 214, 215, 216, 224 og 235.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Oensvej 20, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 27 under løbenummer 217.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 7. februar 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. De bedes selv orientere Dem om eventuelle restriktioner, der er gældende for mødestedet.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 28. januar 2022

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk