Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 8. september 2022

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 8. SEPTEMBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 11.00 ud for Oensvej 20, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 29 under løbenummer 217.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 11. august 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 5. juli 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk               post@kommissarius.dk