Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 9. og 10. februar 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen beliggende Helmesvej 6, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 452, 453, 463 og 464.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for ejendommen beliggende Serridslevgårdvej 25, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenummer 414.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen beliggende Kannerupvej 2, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 395, 398, 399, 402, 403, 404 og 534.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen beliggende Emil Møllers Gade 137, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 300, 301, 302, 308 og 310.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 390, 397, 420, 421, 422, 423 og 434.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 på Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432 og 433.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 10. FEBRUAR 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 443, 444, 445, 447, 448, 449 og 450.

 

Forretningen fortsætter kl. 09.15 på Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 454, 456, 457, 462, 465, 466 og 468.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 483 og 484.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 485, 486, 488 og 490.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 200, 266, 288, 298, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 345, 396, 419, 424, 428, 435, 436, 437, 446, 451, 455, 458, 460, 461, 478, 480, 481, 482, 533, 535, 1000, 1001, 1002 og 1003.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen vil forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 12. januar 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af Covid-19

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,
den 23. december 2020
Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk