Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 9. og 10. juni 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 9. JUNI 2020

Forretningen begynder i tidsrummet mellem kl. 9.30 og kl. 10.00 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 32, 107, 110 og 111.

Forretningen fortsætter i tidsrummet mellem kl. 10.00 og kl. 11.30 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 89, 91, 95, 96, 99 og 104.

 

Forretningen fortsætter i tidsrummet mellem kl. 11.30 og kl. 12.15 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 62, 82 og 84.

 

Forretningen fortsætter i tidsrummet mellem kl. 13.30 og kl. 15.00 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 83, 85, 86, 87, 88, 90 og 92.

Forretningen fortsætter i tidsrummet mellem kl. 15.00 og kl. 16.30 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 93, 94, 97, 98, 100, 101, 102, 103 og 105.

Forretningen fortsætter kl. 16.30 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 106, 108, 109, 112, 113, 114 og 115.

                                                            **********

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

De berørte ejendomme vil blive besigtiget i den rækkefølge, der er angivet ovenfor. Såfremt der ejes flere ejendomme, vil mødestedet være ved den berørte ejendom med det laveste løbenummer.

ONSDAG DEN 10. JUNI 2020

Forretningen begynder kl. 8.30 på de enkelte berørte ejendommes adresser og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 200, 254, 259, 260, 261, 262 og 263.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

De berørte ejendomme vil blive besigtiget i den rækkefølge, der er angivet ovenfor. Såfremt der ejes flere ejendomme, vil mødestedet være ved den berørte ejendom med det laveste løbenummer.

                                                            **********

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 12. maj 2020 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune og hos Borgerservice i Horsens Kommune – enten i fysisk eller i elektronisk form.

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

På grund af denne ekstraordinære situation bemærkes det, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Ændringerne vil i givet fald fremgå af kommissariatets hjemmeside: www.kommissarius.dk.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 5. maj 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk