Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, besigtigelsesforretning den 25. september 2018 samt den 1., 2. og 3. oktober 2018

BESIGTIGELSE

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen fra Mariagerfjord til Aalborg indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning som følger:

MARIAGERFJORD KOMMUNE

TIRSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2018

Delstrækning 183.410 – 200.860

Forretningen begynder kl. 8.00 på Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 183.410, hvor Mariagerfjord Kommune grænser op til Randers Kommune, og til st. 200.860, hvor kommunevejen Nordre Ringvej krydser jernbanen i Hobro. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Delstrækning 200.860 – 218.250

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.00 på Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 200.860, hvor kommunevejen Nordre Ringvej krydser jernbanen i Hobro, og til st. 218.250, hvor Mariagerfjord Kommune grænser op til Rebild Kommune. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

AALBORG KOMMUNE

MANDAG DEN 1. OKTOBER 2018

Delstrækning st. 231.030 – st. 239.580

Forretningen begynder kl. 10.00 i Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 231.030, hvor Rebild Kommune grænser op til Aalborg Kommune, og til st. 239.580, hvor åen Guldbæk krydser jernbanen i Svenstrup. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Delstrækning st. 239.580 – st. 244.850

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.00 i Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 239.580, hvor åen Guldbæk krydser jernbanen i Svenstrup, og til st. 244.850, hvor kommunevej Indkildevej krydser jernbanen. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

TIRSDAG DEN 2. OKTOBER 2018

Delstrækning st. 244.850 – st. 251.500

Forretningen begynder kl. 8.30 i Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 244.850, hvor kommunevej Indkildevej krydser jernbanen, og til st. 251.500 ved Lindholm Station. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

REBILD KOMMUNE

ONSDAG DEN 3. OKTOBER 2018

Delstrækning st. 218.250 – st. 231.030

Forretningen begynder kl. 12.30 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet i Rebild Kommune. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

***************

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 28. august 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Mariagerfjord Kommune, hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune og hos Borgerservice i Rebild Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. august 2018

Mette Plejdrup Nielsen

 www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk